Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego (IPC) powstał i działa od 1995 roku

Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego (IPC)

Szkolenia specjalistyczne w poradnictwie chrześcijańskim
Szkolenia obejmują wykłady i zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w czasie weekendowych seminariów i dotyczą problemów jednostki, zaburzonych więzi, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i w prowadzonych terapiach.

Wykładowcami szkoleń specjalistycznych IPC są zapraszani goście:
terapeuci, psycholodzy kliniczni, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach.
W szkoleniach specjalistycznych mogą brać udział osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe IPC lub kurs podstawowy SPR (CHIB). IPC wystawia dyplom ukończenia szkolenia specjalistycznego IPC. Aby go otrzymać, należy wziąć udział w co najmniej czterech seminariach specjalistycznych oraz napisać pracę zaliczeniową.

  Niektóre z tematów dotychczasowych szkoleń specjalistycznych:
 • Trwała obietnica. Jak prowadzić skuteczne poradnictwo małżeńskie?
 • Diagnoza i postępowanie z trudnymi dziećmi – agresja, ADHD, depresja dziecięca...
 • Silna rodzina – silny Kościół. Jak skutecznie prowadzić poradnictwo małżeńskie?
 • Jak radzić sobie z emocjami? Istota przebaczenia.
 • Przemoc w rodzinie. Pomoc w leczeniu zranień.
 • Problemy wieku dorastania. Seksualność. Biblijna i terapeutyczna perspektywa
 • Moc przebaczenia i modlitwy o wewnętrzne uleczenie w terapii.
Archiwum szkoleń specjalistycznych

data: 13-15 marca 2009, Ustroń

wykładowca: Jill Dodge

Szkolenie objęło 16 godzin wykładowych. Tematem seminarium były zmiany, jakie zachodzą w postrzeganiu rzeczywistości przez osobę, która doświadczyła traumy, silnego rozczarowania lub osobistej tragedii. Konsekwencją tych doświadczeń i zmian w percepcji może być kryzys wiary w Boga, brak zaufania sobie i/lub do innych. Wykładowczyni przedstawiła metody z zakresu poradnictwa chrześcijańskiego, którymi Pan Bóg posługuje się, aby uleczyć i odbudować życie osób, którym pomagamy.

tematy wykładów:

 • niesienie pomocy w problemie współuzależnienia;
 • pomaganie osobom, które doświadczyły przemocy duchowej;
 • rozpoznawanie i zrozumienie reakcji przeniesienia i przeciwprzeniesienia w relacji pacjent-doradca;
 • kroki prowadzące do pojednania;
 • właściwa troska o siebie.

Elementy wiedzy klinicznej w poradnictwie chrześcijańskim

data: 1-4 maja 2008, Ustroń

wykładowca: dr Minoa Chang

Podczas dwunastu sesji wykładowych zostały przedstawione trzy podstawowe grupy chorób psychicznych (depresja lub mania; zaburzenia lękowe; psychoza) oraz umiejętność ich rozpoznawania i rozróżniania, kiedy i która z chorób wymaga poradnictwa i/lub leczenia medycznego. Dr Minoa Chang podzieliła się doświadczeniami oraz niezbędną wiedzą kliniczną, którą powinien posiadać doradca chrześcijański w pracy z osobami o zaburzeniach osobowości. Podczas szkolenia zostały przedstawione różne style osobowości (m.in. styl manipulacyjny, perfekcjonistyczny, uzależniający lub współuzależniający się, narcystyczny, biegunowy). Wykładowczyni przedstawiła, jak odróżniać style osobowości od zaburzeń osobowości. Podczas seminarium został poruszony również temat: W jaki sposób powstaje w nas obraz nas samych, innych oraz obraz Boga.

data: 25-27 maja 2007, Wisła

wykładowcy: dr Marcia i Dale Stroup, dr Lydia Sarandan, James Birchfield

tematyka wykładów:

 • Emocjonalna inteligencja w relacji małżeńskiej – polepszenie wzajemnej komunikacji.
 • Wzmacnianie relacji na poziomie ducha, duszy i ciała.
 • Gdy jeden z małżonków cierpi na depresję.
 • Pomoc w przejściu przez żal i stratę.
 • Wstyd i łaska – uleczenie zranień z przeszłości.
 • Praktyczne elementy terapii indywidualnej z małżeństwem – jak im pomóc?
 • Duchowa higiena w życiu osób usługujących innym.
 • Kościół czyniący uczniów. Znaczenie zdrowych małżeństw i rodzin w Kościele.

data: 13-15 kwietnia 2007, Wisła

wykładowca: Jill Dodge

Szkolenie objęło 16 godzin wykładowych. Jill Dodge przedstawiła, w jaki sposób słuchać Boga, by odkryć prawdę. Jak modlić się i wypowiadać słowa wiary oraz powoływać się na Boże obietnice, by mogło się zmienić życie ludzi szukających pomocy.

tematy wykładów:

 • Bóg pragnie nas uleczyć.
 • Rozpoznawanie wewnętrznych przyrzeczeń i osądów.
 • Słuchanie Bożej prawdy.
 • Odrzucanie kłamstwa i życie w prawdzie.
 • Prewencja przed wypaleniem się w służbie pomagania innym ludziom.
 • Walka duchowa.
 • Uzdrowienie pokoleniowe. W jaki sposób złe dziedzictwo pokoleniowe, zranienia i wzory negatywnych zachowań są przekazywane z pokolenia na pokolenie? Jak to przerwać?
 • Modlitwa o przerwanie złego dziedzictwa pokoleniowego i o uzdrowienie oraz wejście w przestrzeń błogosławieństwa.

data: 13-15 października 2006, Ustroń

wykładowcy: Henryk i Alina Wieja

tematy wykładów:

 • Czego najbardziej potrzebuje nastolatek?
 • Jak pomóc nastolatkowi w kryzysie?
 • Jak ustalać i respektować granice?
 • Wyzwania w życiu nastolatków.
 • Budowanie dobrych relacji z nastolatkami.

data: 10-12 marca 2006, Wisła

wykładowca:
Jill Dodge

Podczas szkolenia wykładowczyni przedstawiła, w jaki sposób słuchanie Boga, modlitwa, wypowiadanie słów wiary oraz powoływanie się na Boże obietnice, zmienia życie ludzi szukających pomocy.

data: 24-26 lipca 2005, Wisła

wykładowca:
James R. Koch

Kurs jest przeznaczony dla doradców oraz osób pracujących z młodzieżą. Podczas 16. godzin wykładowych zostały poruszone problemy wieku dorastania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień seksualności człowieka. Został przedstawiony  proces kształtowania się tożsamości oraz poczucia wartości człowieka. Kurs ma na celu pomóc lepiej zrozumieć zmagania oraz wyzwania dzisiejszego młodego człowieka, by mądrze kształtować i towarzyszyć mu w najważniejszym okresie jego rozwoju.

data: 22-24 lipca 2005, Wisła

wykładowca:
James R. Koch

Seminarium „Rodziny Patriarchów” to dogłębne i odkrywcze studium funkcjonowania rodziny na podstawie fragmentów Księgi Rodzaju Pisma Świętego. Wykłady Jamesa R. Kocha są ciekawą i inspirującą narracją historii Abrahama, Jakuba i Izaaka. Skłaniają do wyciągnięcia praktycznych wniosków.

Zdaniem uczestników poprzedniej konferencji: „To zarówno niesamowite studium problemów rodzinnych, jak i kwestii wiary i ufności Bogu. Pomaga odkryć własne dziedzictwo pokoleniowe oraz dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć, żeby zrzucić jarzmo dysfunkcji i rozpocząć drogę błogosławieństwa...”.

Nasza witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. O celu, warunkach przechowywania lub dostępu do nich możesz przeczytać pod podanym linkiem polityka plików cookies.

Wyrażam zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.