Misja Polska-Izrael powstała w 2008 roku

Misja Polska-Izrael

Dzień modlitwy o Jerozolime

29 maja 2003 ponad 450 liderów chrześcijańskich z całego świata zebrało się w Nowym Jorku na spotkaniu poświęconym modlitwie o Jerozolimę. Podpisali tam Postanowienie Modlitewne, które dało początek Międzynarodowemu Dniu Modlitwy o Jerozolimę.

Dzisiaj wierzący z ponad 175 krajów są częścią tego ruchu modlitwy, który jest największym ruchem modlitewnym skoncentrowanym na Izraelu w całej historii. Dołącz do 1200 liderów chrześcijańskich oraz milionów wierzących, stojących w modlitwie o Izrael – w pierwszą niedzielę października każdego roku.

POSTANOWIENIE I WEZWANIE DO MODLITWY
ROZUMIEMY, że jesteśmy dziećmi Abrahama przez wiarę, jesteśmy „dziką gałązką oliwną" wszczepioną w korzeń BOŻEGO przymierza (Rzymian 11:17-26).
ROZPOZNAJEMY, że BÓG dotrzymał obietnicy danej Abrahamowi oraz jego potomkom i sprowadził ich ponownie do danej im ziemi, zgodnie ze słowami proroków (Ks. Amosa 9:14-15), (Ks. Ezechiela 36:24).
ROZPOZNAJEMY,  że mamy dane  nam na podstawie Pisma Św., zlecenie, zgodnie ze słowami Psalmu 122 i wieloma innymi fragmentami Bożego Słowa, by szukać dobra i powodzenia dla Jeruzalem, dopóki PAN nie uczyni Jeruzalem swoją chlubą na całej ziemi.
POTWIERDZAMY, że Boża miłość i zamierzone błogosławieństwo przeznaczone jest dla wszystkich narodów i grup ludzi, oraz że mamy mieć dobre zamierzenia i miłować każdego człowieka, włączając zamieszkujących Ziemię Świętą. Mamy pragnąć pokoju dla całego tego regionu.
ZGADZAMY SIĘ z wezwaniem do modlitwy, by każdego roku w pierwszą niedzielę października – blisko święta Yom Kippur – że będzie ona Dniem Modlitwy o Pokój dla Jeruzalem.

Nasza witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. O celu, warunkach przechowywania lub dostępu do nich możesz przeczytać pod podanym linkiem polityka plików cookies.

Wyrażam zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.