Spotkania Alpha w Ustroniu w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja

Alpha – Ustroń

Spotkania Alpha skierowane są za równo dla osób pragnących wzmocnić swoja wiarę, jak i do osób poszukujących. Kurs składa się z 15 sesji. Po wykładzie, przy drobnym poczęstunku uczestnicy mają możliwość przedyskutować wykład w atmosferze akceptacji wszelkich pytań i poglądów.

„Spotkania Alpha, wywodzące się ze środowiska anglikańskiego, są okazją do wzmocnienia jedności ekumenicznej wśród chrześcijan oraz wspólną proklamacją wiary w Chrystusa we współczesnym świecie”.
Kardynał Walter Kasper, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan

„Alpha zbliża ludzi i pomaga im znaleźć jednoczącą siłę”.
Kardynał Quellet, Arcybiskup Quebeku

„Alpha to bardzo ciekawa inicjatywa w której świeccy pomagają odnaleźć żywą wiarę swoim koleżankom i kolegom. Widzę, że przynosi dobre owoce. Spotkania Alfy odpowiadają na wielką potrzebę ukazywania żywego Chrystusa. Życzyłbym sobie, aby wszyscy młodzi ludzie mogli zapoznać się z Kursem Alfa!”.
JE Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz

„Uważam, że te spotkania, wraz z innymi już działającymi ruchami ewangelizacyjnymi, przyczynią się do wypełnienia programu zawartego w słowach Jana Pawła II z Listu Apostolskiego Novo Millennio Ineunte (33): „Nasze chrześcijańskie wspólnoty winny (…) stawać się prawdziwymi szkołami modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć”.
JE Ks. Bp. Bronisław Dembowski, Delegat KEP ds. Odnowy w Duchu Św.

„Spotkania Alpha to cykl spotkań, który w swojej treści i formie wychodzi naprzeciw ludziom poszukującym, wątpiącym i zbuntowanym. Jest świetnym narzędziem ewangelizacji, które w środowisku akademickim pomaga ludziom odnaleźć zagubionego Boga i prawdziwe oblicze Kościoła: tworzy też przyjacielskie więzi między uczestnikami”.
Ks. Roman Trzciński, Duszpasterz Akad., par Św. Jakuba, Warszawa

„Spotkania Alpha są wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Służą ożywieniu wiary, a to według mnie jest sprawą najważniejszą. Gdy wiara w Jezusa stanie się prawdziwa w odróżnieniu od tylko zewnętrznie deklarowanej, wtedy sposób postrzegania życia zmienia się całkowicie”.
JE Ks. BP Thomas McManhon, Biskup Brentwood

Cytaty pochodzą z informatora spotkań Alpha

Spotkania Alpha - Ustroń
Twają zapisy

Miejsce: budynek Chrześcijańskiej Fundacji Życie
i Misja (ul. 3 Maja 14, Ustroń)

Zapisy:
Agnieszka Karbowiak - 726 582 478
Barbara Bałon - 608 253 867 (po godz. 16:00)

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny, można jednak złożyć dobrowolny datek na pokrycie kosztów kursu (z dopiskiem: na KURS ALPHA )

Nasza witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. O celu, warunkach przechowywania lub dostępu do nich możesz przeczytać pod podanym linkiem polityka plików cookies.

Wyrażam zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.