Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja (ChFŻiM) jest organizacją pozarządową, non profit

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja (ChFŻiM) jest międzywyznaniową platformą współpracy oraz pomocy dla indywidualnych osób, grup, organizacji i kościołów.

ChFŻiM powstała w lutym 1990 roku. Jest organizacją społeczną, pozarządową, niedochodową. Siedziba Fundacji mieści się w Ustroniu (woj. śląskie).

Celem Fundacji jest zachęcanie do prawdziwej przemiany życia, umysłu i serca, w mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, oraz pomaganie ludziom w zastosowaniu wartości zgodnych z nauką Pisma Świętego w codziennym życiu.

Zobacz filmiki o Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja

Pracownicy ChFŻiM

 • Henryk Wieja  Henryk Wieja


  Założyciel i Dyrektor Zarządu Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja (ChFŻiM). Lider Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja. Z zawodu jest lekarzem. Prowadzi szkolenia, seminaria, wykłady na temat duchowego wzrostu, pełnego zdrowia, małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jest autorem książek: „Tajemnice pełnego zdrowia”, „Bóg, którego potrzebujemy”, „Moc błogosławieństwa ojca” oraz audiobooka pod tym samym tytułem. Jest współautorem podręczników „Jak skutecznie pomagać innym” oraz książki „Małżeństwo, o jakim marzymy". Regularnie publikuje w kwartalniku „Nasze Inspiracje”. Założył Ośrod­ek Me­dy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej i Opie­ki Kom­plek­so­wej w Ustroniu.

  Alina Wieja  Alina Wieja


  Założyciel i wicedyrektor Zarządu ChFŻiM, dyrektor Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego oraz redaktor naczelna czasopisma „Nasze Inspiracje”. Prowadzi szkolenia, seminaria, wykłady; głównie na temat małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Zajmuje się poradnictwem chrześcijańskim. Należy do grona liderów Chrześcijańskiej Wspólnoty „Życie i Misja”. Jest autorką książek „Kobieta kobiecie”, „Powrót kobiety do harmonii ze Stwórcą”, „Kobieta w ramionach Stwórcy”, „Siedem słupów Mądrości”, „Odbudowanie życia w obfitości” oraz serii podręczników „Jak skutecznie pomagać innym”. Wraz z mężem napisała książkę „Małżeństwo, o jakim marzymy”. Pasją Aliny jest pomaganie ludziom, aby odkryli cały swój potencjał i Boże powołanie dla swojego życia oraz umieli je wypełnić. Jej pasją jest by marzenia i wizje stawały się rzeczywistością, miały wymiar wieczności i przyniosły trwałe owoce dla Bożego Królestwa.

  Alina Raszka  Alina Raszka


  Skarbnik Zarządu oraz główna księgowa ChFŻiM. Z wykształcenia ekonomista. W ramach Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja jest odpowiedzialna za finanse i spotkania dla kobiet. Jej pasją jest modlitwa o kobiety w całym kraju
  .

  Anna Cieślar  Anna Paterek


  Kierownik Wydawnictwa Koinonia oraz Działu Dystrybucji i Marketingu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja służy jako jeden z liderów uwielbienia. Jest cenionym konferansjerem szkoleń i konferencji ChFŻiM. Jej pasją jest modlitwa o Kościół oraz o ludzi, by mogli doznawać Bożego dotyku, uleczenia i przemiany w życiu.

  Estella Korzeń  Estella Korzeń


  Koordynator szkoleń i projektów Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego w ramach ChFŻiM w Ustroniu. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja razem z mężem są koordynatorami służby uwielbienia. Absolwentka psychologii zdrowia i psychoterapii, WSFiZ w Warszawie. W latach 2000-2002 pracowała w Azji i Afryce z organizacją misyjną OM na statku Doulos. Opracowała podręcznik dla osób prowadzących zajęcia z młodzieżą na podstawie programu „Siedem słupów Mądrości”. Wraz z Aliną Wieją i Anną Chmiel jest współautorką podręcznika „Odbudowanie życia w obfitości”. Jej pragnieniem jest pomaganie ludziom w odkrywaniu darów i talentów, które dał im Bóg, oraz w używaniu swojego potencjału dla Bożego Królestwa.

  Sylwia Pinkas  Sylwia Pinkas


  Koordynator służb Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja. Usługuje również jako jeden z liderów uwielbienia. Koordynuje konferencje dla młodych dorosłych Pokolenie 24. Jest także koordynatorem Misji Polska-Izrael. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Ukończyła Szkołę Biblijną w CME. W latach 2004-2006 pracowała z organizacją misyjną OM na statku Doulos w krajach arabskich, we wschodniej Afryce oraz w Azji. Pasją Sylwii jest modlitwa wstawiennicza o kraj oraz o Izrael. Jej marzeniem jest widzieć młode pokolenie bezgranicznie oddane Jezusowi. Kocha przebywać w Bożej obecności oraz zapraszać Boże działanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest uzdrowienie, uwolnienie, by ludzie mogli być prawdziwie wolnymi w Jezusie Chrystusie.

  Estera Wieja  Estera Wieja


  Założyciel Misji Polska-Izrael w ramach ChFŻiM, której celem jest edukacja w zakresie tematyki polsko-izraelskiej i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Regularnie publikuje w kwartalniku „Nasze Inspiracje”, dla którego aktualnie jest również korespondentem z Jerozolimy. Ukończyła studia na Wydziale Komunikacji i Mediów na Azusa Pacific University w Kalifornii, USA, oraz w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje obecnie jako dziennikarz dla Międzynarodowej Ambasady Chrześcijańskiej w Jerozolimie. Jest autorką licznych wywiadów, artykułów i reportaży z podróży, w tym niejednokrotnie z Izraela. Współautorka albumu „Fascynujący Izrael” oraz książki „Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych”. Jej pragnieniem jest zobaczyć przemienione kościoły, które błogosławią Izrael i rozumieją miejsce narodu żydowskiego w Bożym planie.

  Anna Maria Cieślar  Anna Maria Cieślar


  Specjalista ds. sprzedaży Wydawnictwa Koinonia i Multimediów. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja służy jako nauczyciel szkółek niedzielnych dla młodszych dzieci. Z wykształcenia ekonomista. Jej pasją jest słuchać świadectw Bożego uzdrowienia oraz widzieć, jak dzieci już w najmłodszym wieku mogą w modlitwie oddawać swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

  Marcin Tomczyk  Marcin Tomczyk


  Jeden z liderów i mówców Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja w Ustroniu. Koordynator szkoleń Wspólnoty. Odpowiedzialny za pracę z młodzieżą. Z wykształcenia ekonomista. Obecnie studiuje na EWST we Wrocławiu. Pragnieniem Marcina jest, aby ludzie w Kościele byli pełni pasji dla Boga Ojca, dla Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oraz aby w osobistym życiu doświadczali prowadzenia Ducha Świętego.

  Sylwia Tomczyk  Sylwia Tomczyk


  Redaktor graficzny czasopisma „Nasze Inspiracje”. Koordynator programu  dla młodzieży „Życie na skale” w ramach ChFŻiM. W ramach Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja prowadzi tematyczne, twórcze spotkania dla młodzieży oraz dorosłych w zakresie odkrywania mocnych stron osobowości i powołania w życiu.  Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wiele lat pracowała jako nauczyciel i wychowawca w Liceum Plastycznym w Poznaniu. W ciągu ostatnich lat pełniła też funkcję dyrektora artystycznego jednego z magazynów o sztuce. Pomaga ludziom w odkrywaniu darów, talentów, pasji i mocnych stron osobowości.

  Rafał Korzeń  Rafał Korzeń


  Grafik, webdesigner, webdeveloper, specjalista DTP – koordynator technicznego procesu wydawniczego, w ramach ChFŻiM. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja razem z żoną są koordynatorami służby uwielbienia. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego pasją jest prowadzić ludzi w uwielbieniu Boga oraz doświadczać Jego przemieniającej i uzdrawiającej obecności.

  Marek Niedziela  Marek Niedziela


  Specjalista ds. produkcji multimedialnej, administrator sieci komputerowej. Jest odpowiedzialny za nadzór techniczny oraz oprawę i promocję audiowizualną konferencji, szkoleń i projektów w ramach ChFŻiM. Studiuje Elektronikę i Telekomunikację na AGH w Krakowie. Jego pasją jest oglądać, jak Bóg przemienia życie ludzi i jak mogą odkrywać powołanie dane im od  Boga.

  Justyna Bury  Justyna Bury


  Specjalista ds. promocji i PR oraz koordynator konferencji i projektów ChFŻiM. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja współprowadzi także Kurs Finansowy (CROWN). Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Jej pragnieniem jest, by ludzie w całej Polsce mieli szansę spotkać osobiście Jezusa Chrystusa, być z Nim w bliskiej relacji, by dzięki temu czuli się prawdziwie szczęśliwi i spełnieni w życiu. Chciałaby również, by ludzie żyli w wolności finansowej i umiejętnie zarządzali swoimi finansami według Bożych zasad zawartych w Piśmie Świętym.

  Agnieszka Karbowiak  Agnieszka Karbowiak


  Specjalista ds. promocji i marketingu w ChFŻiM. W ramach Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja jest zaangażowana w kursie Alfa. Ukończyła pedagogikę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2009-2011 brała udział w kursie dot. wsparcia osób z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, organizowanym przez fundację De’Ignis. Pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu w Krakowie oraz w Domu Dziecka w Warszawie. Jej marzeniem jest, by rozdział 61. Księgi Izajasza stał się rzeczywistością dla każdego człowieka.

Nasza witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. O celu, warunkach przechowywania lub dostępu do nich możesz przeczytać pod podanym linkiem polityka plików cookies.

Wyrażam zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.