Raporty z działalności Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja

Raporty z działalności Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja

 • wiosna 2014otwórz albo zamknij

  raport-wiosna2014Drodzy Przyjaciele, Drodzy Modliciele, przesyłamy serdeczne pozdrowienia z Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu.
  Pisząc ten list, świętujemy 24 rocznicę działalności Fundacji. Minione lata były świadectwem Bożej wierności, zaopatrzenia, a także powołania do służby ludzi pełnych pasji dla Boga. Po zmianie sytemu politycznego Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja powstała jako pierwsza w regionie Polski południowej. Cieszymy się z kolejnych pokoleń, którym mogliśmy przekazywać Boże wartości dotyczące życia w rodzinie, małżeństwie, społeczeństwie. Jednocześnie pragniemy Wam, Drodzy Przyjaciele i Drodzy Modliciele, podziękować za Wasze otwarte serca, modlitwy i wsparcie finansowe.
  Widzimy wielkie potrzeby i głód duchowy w milionach Polaków, małżeństwach, młodzieży i dzieciach, które cierpią z powodu zniszczonych relacji, żyją bez miłości Chrystusa i nadziei na lepszą przyszłość. Naszym celem jest wzmacniać następne pokolenia, pomagać ludziom w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
  Będziemy bardzo wdzięczni za Wasze wsparcie modlitewne i finansowe, aby te dzieła nadal mogły być realizowane!

  Alina i Henryk Wieja wraz z całym Zespołem Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja

  Dziękujemy Bogu, chwalimy Jego Imię. Prosimy, dołącz do nas, by oddać Jemu chwałę za:

  Konferencję Kobiet pt. „Poznaj siebie w nowy sposób”

  Poznaj siebie w nowy sposób8 marca 2014 r. w Hotelu Gołębiewski, w Wiśle odbyła się ogólnopolska Konferencja Kobiet. Uczestniczyło w niej 1100 kobiet. Poruszono temat patrzenia na siebie w sposób, w jaki widzi nas Bóg. Wykładowcami konferencji były: Alina Wieja, Sylwia Tomczyk i Bożena Ciechanowska. Kobiety wracały do domów z nową nadzieją, Bożą perspektywą, zainspirowane do nowych, twórczych działań. Jedna z Pań powiedziała: Bardzo utkwiło mi w sercu, by odwracać oczy od ściany ciemności i iść ku światłości. Mam pewność, że światłości, która jest w nas nic nie przemoże. Zobacz fotoreportaż...

  Nasze Inspiracje, Wiosna 2014 r.

  W wiosennym numerze „Naszych Inspiracji” temat główny to: zaangażowanie na miarę odpowiedzialności. W numerze poruszono m.in. tematy: uzdrowienia, wartości pracy mam zajmujących się dziećmi w domu, wpływu ojca na rozwój dziecka, męskiego sposobu doświadczania duchowych przeżyć. Kontynuujemy także nowy dział: promowanie dobrych wia-domości, które wydarzyły się w naszym kraju i na świecie. Zachęcamy do przeczytania: DOBRY NEWS wiosna 2014. Zobacz numer w wersji mini i przeczytaj fragmenty artykułów...

  Zakończenie szkolenia podstawowego IPC – III sesja

  IPC - III sesja 2013/2014Dziękujemy Bogu za szkolenie Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego (IPC). Końcowa sesja zaliczeniowa odbyła się 21-23 marca 2014 r. W szkoleniu uczestniczyło ponad 30 studentów z całej Polski, którzy pragną skutecznie pomagać innym w problemach oraz sytuacjach kryzysowych, pokazując drogę wyjścia, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Podczas III sesji studenci prezentowali prace zaliczeniowe, które są warunkiem zaliczenia szkolenia podstawowego. Każda z prac dotyczyła specyfiki konkretnego problemu oraz ukazywała drogę wyjścia w świetle Słowa Bożego.

  Wydawnictwo Koinonia

  Dziękujemy Bogu za wszystkie cenne materiały w postaci nowych książek i multimediów, które wydajemy. Wznowionych zostało kilka tytułów. Nowością Wydawnictwa Koinonia jest książka „Rzeka uzdrowienia” (Jan Grzeszkowiak, Alina i Henryk Wieja) oraz kartki okolicznościowe. Z radością informujemy, że książki naszego wydawnictwa zdobyły tytuły najlepszych poradników ogólnopolskiego wortalu literackiego „Granice.pl”.

  Multimedia

  Dziękujemy Bogu za nowe materiały multimedialne. Są nimi: materiały konferencyjne „Poznaj siebie w nowy sposób” (MP3, DVD), „Wzmocniony rodzic, wzmocniony nauczyciel” (MP3) oraz „Bóg nadal uzdrawia” (MP3). Nowością jest „Wykład tygodnia”: co tydzień, w każdy wtorek na stronie internetowej ChFŻiM udostępniamy nowy wykład (widniejący przez trzy tygodnie do darmowego odsłuchania), nagrany w ramach ChFŻiM w Ustroniu.

  Cykl spotkań „Radość z Uzdrowienia”

  Dziękujemy Bogu za cykl 8 spotkań „Radość z uzdrowienia” zorganizowany w budynku ChFŻiM. W programie (8 spotkań) zostało wykorzystane nauczanie Henryka Wieji dotyczące programu „Radość z uzdrowienia”, przedstawione w formie audiowizualnej. Jest to program pomocy w wychodzeniu ze złych nawyków, zranień z przeszłości lub uzależnień. Celem programu jest wskazywanie na moc i łaskę Jezusa Chrystusa w procesie uzdrowienia oraz w budowaniu silnej, osobistej relacji z Bogiem. W cyklu tym wzięło udział ok 30 osób. Uczestnicy doznali realnego dotknięcia przez Pana Boga.

  Event 16+

  Event 16+ to cykliczne spotkania dla młodzieży, w poszukiwaniu tego, co w życiu wartościowe. Tematy poruszane na spotkaniach Event 16+: Czy można cieszyć się życiem, kierując się dobrymi wartościami? Czy jest w życiu coś więcej? Jak podejmować dobre decyzje? Jak się rozwijać i żyć twórczo? Dziękujemy Panu Bogu za te spotkania, za inwestycję w młode pokolenie liderów. Powierzamy je dalszym modlitwom.

  Konferencję Rzeka uzdrowienia

  Rzeka uzdrowieniaTematem konferencji było rozpoznanie roli każdego naśladowcy Jezusa Chrystusa i całego Kościoła w dziele uzdrowienia. Gościem i głównym mówcą konferencji był Chris Gore, główny lider służby uzdrawiania w Kościele Bethel, w Redding (USA), nadzorujący służbę Healing Rooms Ministry. Konferencja była wzmocnieniem, przywróceniem nadziei, a nade wszystko doświadczaniem Bożej Obecności i objawieniem ojcowskiego serca Boga dla wielu ucze-stników. Oddajemy Bogu chwałę za Jego potężne działanie. Zobacz fotoreportaż...

  Nowy sprzęt

  Dziękujemy za ofiarę przeznaczoną na nowy sprzęt kompute-rowy. Zakupiono nowe komputery. Zastąpiły one zużyty sprzęt, który już nie funkcjonował prawidłowo.

 • sierpień – listopad 2013otwórz albo zamknij
  sierpień - listopad 2013

  Dziękujmy Panu, albowiem jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Pragniemy świętować obecność Jezusa, Światłość dla tego świata. W Nim jest nadzieja i moc do zwycięstwa! Jesteśmy Panu Bogu bardzo wdzięczni za cuda, których mogliśmy być świadkami w ostatnim kwartale 2013 roku oraz za to, że wspólnie z Wami, drodzy modliciele i ofiarodawcy, możemy czynić wielkie rzeczy dla Jego chwały. Dziękujemy za:

  Konferencję Mężczyzn pt. „Mężczyzna w pełnej zbroi”, która odbyła się w sobotę, 26 października 2013 r. w Hotelu Gołębiewski, w Wiśle. Do Wisły przyjechało ponad 600 panów z całej Polski. Wykładowcami tegorocznej konferencji byli przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego, m.in.: Poseł John Godson, biznesmen Krzysztof Jędrzejewski, prof. medycyny Piotr Milkiewicz oraz inicjator konferencji, Henryk Wieja. Historiami ze swojego życia podzielili się: dr Jan Grzeszkowiak, Jacek Weigl oraz dr Piotr Gąsiorowski. Panowie wyjechali z konferencji zachęceni i zmotywowani do dobrych wyborów. Wyrażali wdzięczność za czas, który mogli przeżyć z Bogiem i z ludźmi na tej konferencji. Warto przytoczyć komentarz reprezentujący wypowiedź uczestników: „Trwa kryzys męskości i kryzys ojcostwa. I jest potrzeba, aby coś z tym zrobić i coś ze sobą zrobić”. Zobacz fotoreportaż...

  Konferencję POKOLENIE 24 pt. „Marzyć razem z Bogiem”, która miała miejsce sobotę, 9 listopada 2013 r. w Hotelu Gołębiewski, w Wiśle. Była to trzynasta ogólnopolska konferencja P24 organizowana przez Chrześcijańską Fundację Życie i Misja z Ustronia. Wykładowcami tegorocznej konferencji byli przedstawiciele Międzynarodowej Chrześcijańskiej Ambasady w Jerozolimie – Jani Salokangas, Dyrektor Działu młodzieży o nazwie ARISE (Powstań) oraz Estera Wieja, pracująca od ponad trzech lat w Dziale Medialnym Ambasady, oraz stali mówcy Konferencji P24: Sylwia Pinkas oraz Paweł Wieja. Historią swojego życia podzielił się Dawid Jankowski, który ponad trzy lata pływał dookoła świata na statku misyjnym Logos Hope. Każdy z wykładowców zachęcał młodych ludzi, by nie bali się mieć wielkich marzeń. Mówcy wskazywali na Boga, który jest Dawcą marzeń. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. On działa dla tych, którzy Go oczekują. Zobacz fotoreportaż...

  Konferencję dla Kobiet pt. „Miłość warta poznania”, która miała miejsce 9 listopada w Poznaniu. Konferencja zgromadziła około 170 kobiet z różnych denominacji, miała ona charakter ewangelizacyjny. Wykłady prowadziły: Małgorzata Roman, Sylwia Tomczyk, Honorata Wąsowska, Alina Wieja.

  Konferencję dla rodziców i nauczycieli z cyklu: „Wzmocniony Rodzic – Wzmocniony Nauczyciel”, która odbyła się 16 listopada 2013 r. w Ustroniu, w Hotelu Olympic. Temat tegorocznego spotkania: „Jak pomóc młodym ludziom budować relacje miłości i przyjaźni”. Konferencja zgromadziła około 140 uczestników. Wykładowcami byli: Katarzyna Borek, Karolina Hołownia, Lidia Janik, Sylwia Tomczyk, Alina Wieja, Henryk Wieja, Mirosław Wielchorski. Tematy sesji dotyczyły: umiejętności motywowania do twórczego rozwoju; edukacji w kwestiach związanych z seksualnością; sztuki budowania relacji nastolatka z rówieśnikami i osobami dorosłymi; rozumienia kwestii tożsamości płciowej; pomocy nastolatkom w budowaniu relacji w oparciu o wartości chrześcijańskie.Zobacz fotoreportaż...

  Nowy zimowy numer Naszych Inspiracji w całości poświęcony jest wdzięczności oraz świętowaniu Bożej obecności. W numerze możemy przeczytać m.in. o tym, czym jest świętowanie i jak świętować Boże dzieła w naszym życiu. Piszemy także o przełomach, które są efektem świętowania sukcesów innych ludzi. Nasze poczucie szczęścia jest zależne od umiejętności świętowania i dziękowania Bogu za każde dobro. Poruszamy także tematy słyszenia Bożego głosu, autentycznego uwielbienia Bożej Obecności oraz zagadnienia obfitości w różnych dziedzinach życia. Zobacz numer w wersji mini i przeczytaj fragmenty artykułów...

  II sesję Szkolenia Podstawowego w Poradnictwie Chrześcijańskim – odbyło się 18-20 października 2013 r. Wraz z Henrykiem i Aliną Wieja usługiwała również Katarzyna Borek. W szkoleniu udział wzięło ponad 30 studentów pochodzących z całej Polski, którzy na co dzień służą w swoich miejscach pracy, różnych służbach, wspólnotach oraz organizacjach misyjnych. Pośród wielu tematów poruszano m.in. kwestie poszczególnych generacji oraz ważność rozumienia potrzeb każdej generacji. Ponieważ bez zrozumienia swojej własnej historii, również osobistej, trudno jest nam określić własną tożsamość. Poruszano temat służby kompleksowej i całościowej. Służba całościowa – dotyczy Ducha, Duszy i Ciała człowieka. Służba kompleksowa dotyka przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

  Nakładem Wydawnictwa Koinonia ukazały się publikacje, które pomagają w praktyce prowadzić życie spełnione, szczęśliwe, które zaplanował dla nas Jezus Chrystus. Są to: Przez szacunek do duchowego autorytetu (H. Wieja), Marzenia (D. Sheets), Boże obietnice dla mężczyzn (J. Countryman). Nowości działu Multimediów to: Mężczyzna w pełnej zbroi (DVD, MP3), Przyjaźń z Bogiem (MP3), „Pokolenie 24 Marzenia” (MP3), „Wzmocniony rodzic, wzmocniony nauczyciel” (DVD, MP3).

  Dziękujemy Bogu za wszelkie działania w ramach Wspólnoty Życie i Misja, za wykłady, pracę wśród dzieci, młodzieży, nowe inicjatywy typu Event 16+, spotkania ewangelizacyjne Alpha, kurs szkoleniowy Crown, i wiele innych, bardzo cennych służb.

 • kwiecień – lipiec 2013otwórz albo zamknij
  styczeń – marzec 2013

  Drodzy Przyjaciele, jesteśmy Bogu ogromnie wdzięczni za Wasze wsparcie modlitewne oraz finansowe dla wydarzeń i projektów realizowanych w ChFŻiM! Każdego miesiąca poprzez działania Fundacji mamy przywilej być świadkami odnowionych relacji małżeńskich, rodzinnych oraz relacji z Bogiem! Dziękujemy, że jesteście częścią tego wielkiego dzieła!

  Konferencja Pokolenie 24 „Odwaga w działaniu” odbyła się w sobotę, 20 kwietnia. Przyjechało na nią ponad 300 młodych ludzi z całej Polski oraz z Czech. Wykłady poprowadzili Jani Salokangas oraz Emanuel Mfoukou z Międzynarodowej Chrześcijańskiej Ambasady w Jerozolimie. Wielbimy Pana Boga za to, że podczas tego wydarzenia 25 osób oddało swoje życie Jezusowi! Oto jedna z wielu wypowiedzi uczestników: „Cała konferencja była dla mnie szczególnym zachęceniem, ponieważ dzięki niej zacząłem bardzo szukać Boga. Dzięki konferencji dużo się w moim życiu zmieniło. Odczuwałem tu cały czas ogromną obecność Boga” – Jakub. Zobacz fotoreportaż...

  Misja Polska-Izrael w kwietniu gościła zespół Jarmuła Band z Krakowa. Z kolei w maju miały miejsce warsztaty tańca izraelskiego, które poprowadziły Miriam i Natalia Hakenberg. Był to wspaniały czas radości, oddawania Bogu chwały poprzez tańce. Boża obecność podczas tego wydarzenia była bardzo odczuwalna. Jedna z uczestniczących osób doznała fizycznego uzdrowienia stopy! Pan Bóg jest wspaniały. Tak jak kiedyś czynił cuda, czyni je i dzisiaj! W sobotę, 15 czerwca, odbyła się prelekcja „Duchowa jedność Żydów i nie-Żydów”, którą poprowadził Emanuel Machnicki. Każde z wydarzeń Misji Polska-Izrael zgromadza wiele osób, które pragną lepiej poznać Boga i błogosławią naród Izraelski!

  Oddajemy Bogu chwałę za kolejną edycję ewangelizacyjnego kursu Alfa, która zakończyła się 20 maja. Wzięło w niej udział 40 osób. Jeden z uczestników powiedział o tym, czego doświadczył podczas kursu: „Tak bardzo cieszę się, że Pan Jezus zamieszkał w moim sercu. Również fizycznie Jezus dotknął mojego kręgosłupa i go uzdrowił!”.

  W maju i w czerwcu Alina Wieja była wykładowczynią na konferencjach dla kobiet w Kielcach, Warszawie i w Kole. Oddajemy Bogu chwałę za setki kobiet, które mogły usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, za otwarte serca i wspaniałą atmosferę!

  W ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego, w sobotę, 25 maja, mieliśmy przywilej gościć chrześcijańskiego terapeutę i wykładowcę – Jill Dodge. Poprowadziła ona wykłady na konferencji szkoleniowej, na którą przyjechało 100 doradców chrześcijańskich, osób pragnących pomagać innym. Był to czas uczenia się słuchania Bożego głosu, odkrywania, w jaki sposób Bóg dzisiaj mówi do nas. Jak mamy rozróżniać Boży głos od innych głosów i czym jest modlitwa słuchania. Uczestnicy wyjeżdżali bardzo zainspirowani i wyposażeni do służby. Zobacz fotoreportaż...

  Na czerwcową konferencję małżeństw, pt. „Wzmocnione małżeństwo – jak być silnym małżeństwem i zapobiegać kryzysom”, przybyło ponad 300 osób nie tylko z Polski, ale także z Czech, a nawet z Francji. Wykładowcami byli Alina i Henryk Wieja. Trzy małżeństwa (z Ustronia, Gliwic i z Wrocławia) opowiedziały też osobiste historie o tym, jak Bóg pomagał im w budowaniu wzajemnej relacji, jak leczył i wyprowadzał z różnych kryzysów. Oto kilka słów, którymi dzielili się uczestnicy: „Wykłady wzmacniały fundament naszego małżeństwa”, „Jesteśmy wzmocnieni i pełni nadziei, że nasze małżeństwo dużo zyska”, „To dla nas nowa szansa”. Zobacz fotoreportaż...

  Na początku czerwca dostaliśmy bardzo zachęcający list od 27-letniego Dawida, z więzienia, z podziękowaniem za czasopismo „Nasze Inspiracje”. Napisał w nim, że przeczytane artykuły całkowicie zmieniły jego pogląd na świat. W liście wspomniał również, że czuje się zachęcony do tego, by uczyć się, jak być dobrym ojcem dla swojej córki. Najnowszy, letni numer czasopisma dotyczy właśnie inwestowania w cenne relacje z ludźmi, rozwój osobisty. Artykuły dotyczą również tematu pasji i determinacji w osiąganiu celów. Zobacz numer w wersji mini i przeczytaj fragmenty artykułów...

  I Sesja Szkolenia Podstawowego miała miejsce w dniach 7–12 lipca. Wraz z Henrykiem i Aliną Wieja usługiwali też nowi wykładowcy. W szkoleniu wzięło udział ponad 30 osób, które na co dzień pomagają innym w różnych miejscach pracy, służbach, wspólnotach oraz organizacjach misyjnych. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że poprzez to szkolenie Pan Bóg przygotowywał każdego z uczestników do jeszcze skuteczniejszego pomagania innym, niesienia Bożych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych oraz uzdrowienia.

  Nakładem Wydawnictwa Koinonia ukazały się szczególne publikacje, które przybliżają do Boga oraz uczą, jak budować relacje z bliskimi. Są to: Być mądrą mamą (A. Wieja), Modlitwa. Jak usłyszeć Boży głos (D., L. Olsen), Boże obietnice dla małżeństw (J. Countryman, T. Gibbs). Nowości działu Multimediów to: Stary Testament dzisiaj, cz. II (K. Barczuk), Odważna i pełna wdzięku – (DVD, MP3) wykłady z marcowej konferencji kobiet.

 • styczeń – marzec 2013otwórz albo zamknij
  styczeń – marzec 2013

  Drodzy Przyjaciele,
  bardzo dziękujemy za Wasze modlitwy o projekty i wydarzenia, które mamy przywilej organizować w ramach Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja. Poniżej pragniemy przedstawić Wam to, co już się wydarzyło w pierwszym kwartale tego roku, za co dziękujemy z całego serca Bogu, który nas w tym prowadzi i daje wszelkie potrzebne zasoby.

  Nowy rok rozpoczęliśmy 21-dniowym postem, dołączając do wielu wspólnot i kościołów z całej Polski, które wzięły udział w tym krajowym poście. W sobotę, 26 stycznia, w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja odbyło się regionalne, zamykające post, spotkanie, podczas którego miały miejsce osobiste świadectwa Bożych przełomów, czas modlitwy i uwielbienia.

  W lutym w ramach Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja odbyło się spotkanie otwarte dla małżeństw, pt. „Podejmowanie decyzji finansowych w małżeństwie”. Wykładowcą był Aleksander Macha, który wraz z żoną zarządza dużą rozwijającą się firmą. Podczas wykładu poruszył również kwestie tego, jak nie dopuścić do kryzysu w małżeństwie, oraz istotę przestrzegania biblijnych zasad dotyczących dziesięciny.

  W ramach misji Życie na Skale miały miejsce spotkania rozpoczynające nowe cykle: Twórcze spotkanie dla kobiet (styczeń), Akademia rodzica (luty), Akademia rozwoju osobistego (marzec). Celem misji Życie na Skale jest edukacja i promocja w zakresie zdrowego stylu życia, budowania relacji oraz podnoszenie świadomości danych nam przez Boga możliwości twórczych. Główne motto tej misji to: „Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać wszystkie dane ci przez Boga dary, talenty i możliwości”.

  W lutym rozpoczęliśmy kolejną edycję ewangelizacyjnego Kursu Alfa. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w budynku ChFŻiM, w grupie liczącej około 40 osób. Oto wypowiedź jednego z uczestników kursu: „Kurs Alfa pomógł mi poznać Boga, poczuć z Nim głęboką więź, przyjąć Boga do swojego serca, uwierzyć, że cierpiał za mnie na krzyżu”.

  W lutym odbyła się ewangelizacyjna projekcja filmu „Jedna noc z królem” w ramach misji Polska-Izrael. W odpowiedzi na zaproszenia goście wypełnili salę po brzegi. Film jest ekranizacją biblijnej historii o królowej Esterze. Henryk i Alina Wieja zakończyli projekcję słowami pełnymi nadziei i zachęcenia, aby każdy w swoim życiu, pełnym wyzwań i przeciwności, umiał wpatrywać się w twarz Króla królów, Jezusa Chrystusa, na wzór biblijnej królowej Estery.

  Konferencja kobiet „Odważna i pełna wdzięku” zgromadziła blisko 1100 kobiet z całej Polski i z zagranicy (Czech, Niemiec, Austrii, Irlandii). Wydarzenie to miało miejsce w sobotę, 9 marca 2013 w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski. Wykładowcami tegorocznej konferencji były: Alina Wieja, Sylwia Tomczyk, Małgorzata Roman oraz Honorata Wąsowska. Opowiadane pomiędzy wykładami historie z życia, były również wielkim zachęceniem do zaufania Bogu. Wiele pań zaprosiło do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Oto jedna z wielu wypowiedzi: „Pierwszy raz miałam kontakt z takim sposobem wyznawania wiary i widzę olbrzymią autentyczność, dobroć, odwagę i obecność Boga między ludźmi. Dziękuję za tę konferencję, za świadectwa, za dobro wniesione w moje życie”.

  Dyplomowa, III sesja Szkolenia Podstawowego w Poradnictwie Chrześcijańskim odbyła się w dniach 15–17 marca. Podczas szkolenia Henryk i Alina Wieja mieli wykłady, a studenci prezentowali swoje prace zaliczeniowe w szerokim zakresie tematycznym. Prace dotyczyły m.in. pomocy osobom uzależnionym od gier komputerowych, pracy z bezdomnymi, pomocy w problemie hipochondrii, gniewu, wyznaczania właściwych granic w pracy doradcy. Wiele prac dotykało tematu poradnictwa dla nastolatków i młodzieży.

  Wydawnictwo Koinonia wydało szczególne publikacje, które pomagają pogłębić relację z Bogiem oraz z bliskimi. Są to: Miłość, która zmienia wszystko (Alina Wieja), Boże obietnice dla kobiet (Jack Countryman). Wydawnictwo wznowiło bestsellerową pozycję: Twórcza partnerka (Linda Dillow). Wiosenny numer magazynu „Nasze Inspiracje” porusza temat szczególny: kultura Bożego Królestwa.

  Inspirujące nowości wydane przez dział Multimediów to: Siła wdzięczności (MP3) – wykłady z konferencji kobiet we Wrocławiu, 2012, Wzmocniony rodzic, wzmocniony nauczyciel – Przeżyć z nastolatkiem (DVD) – wykłady z konferencji, która miała miejsce 10 listopada 2012 r. w ChFŻiM, w Ustroniu.

Nasza witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. O celu, warunkach przechowywania lub dostępu do nich możesz przeczytać pod podanym linkiem polityka plików cookies.

Wyrażam zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.